Gratis naar Estetika

Jouw bezoek aan Estetika terugbetaald!
Estetika is als professionele vakbeurs erkend door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Hierdoor kom je als bezoeker mogelijks in aanmerking voor een opleidingsvergoeding van €25. Je wordt dus financieel beloond voor jouw motivatie, onuitputtelijke passie en drang om, als professional, bij te leren op Estetika!

Wie komt in aanmerking?
Werknemers, tewerkgesteld in België binnen het Paritair Comité 314 (kappers, fitness en schoonheidsinstituten) komen in aanmerking voor een terugbetaling. Let op: de opleidingsvergoeding geldt niet voor stagairs, leerlingen alternerend leren en werknemers met IBO contract.

Wat moet je ervoor doen?
Het is heel eenvoudig om de opleidingsvergoeding te bekomen. Je koopt een toegangsticket voor Estetika via de ticketwebsite. Eenmaal op de beurs ga je naar de stand van de beroepsfederatie BESKO en vul je jouw gegevens in op een aanwezigheidslijst (naam, rijksregisternummer, IBAN-code en handtekening). De opleidingsvergoeding van €25 wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand die volgt op het bijwonen van Estetika.

De Opleidingsvergoeding is een initiatief van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

 

Meer over “de opleidingsvergoeding”
Volg je naschoolse, erkende cursussen of bezoek je een erkende professionele beurs in het kader van de schoonheidsverzorging? Dan kan je financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. Per erkende cursus die gevolgd wordt of een bezoek aan een erkende vakbeurs, ontvang je een effectieve geldsom die “de opleidingsvergoeding” gedoopt is. De opleidingsvergoeding geldt voor alle werknemers uit het Paritair Comité 314 (RSZ-kennummer 123 of 223). Deze opleidingsvergoeding geldt niet voor stagiairs, leerlingen alternerend leren en werknemers met een IBO contract.

Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de duur van de erkende cursus. Bij een cursus van een halve dag of avondopleiding (minimum 3 uur opleiding) ontvang de werknemer 37,50 € bruto. Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de opleidingsvergoeding 75,00 € bruto en € 25 voor een bezoek aan een professionele beurs zoals Estetika. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 € bruto.